TAGALOG

 

open_brckTUNGKOL SA AMINclose-brckt

Ang Ansh Intertrade ay isang ISO 9001-2015 na kompaniya na ang aming punong tanggapan ay nasa Delhi, India.

Ang Ansh ay nagnegosyo ng Dihitisasyon, pagsasalin, lokalisasyon, transkripsyon at subtitling na kung saan ay ibinibigay sa mga bendedor at mga malayang trabahador na tagapagsalin galing sa bawa’t sulok ng daigdig.

Pinag-aaralan namin ang espesyalisasyon, kapanganakan at pinagmulan ng mga bendedor/mga malayang trabahador na tagapagsalin upang magbigay ng ninanais na pagbubuhos.

Ang aming mga kliyente ay nagpapahalaga sa aming katapatan at ang mga bendedor/mga tagapagsalin ay gustong-gusto sa amin dahil sa kahusayan ng aming pagbabayad.

Maaasahan mo ang mabuting kalidad ng pagbubuhos, pinakamabuting mga presyo sa pinakamalawak na saklaw sa mga pares ng wika.

Ang Ansh ay may:                                     

Sertipikasyon – Isang ‘ISO 9001-2015’.

Pamamahala – Isang lahat babaeng koponan.

Karanasan – Makabagbag-pusong 19 na taon sa Media, 8 taon sa Internasyonal na Kalakalan (International Trade) at 10 taon sa negosyong pagsasalin, Dihitisasyon, pamamahala ng mga datos.

Kayamanan – 3,000 na dihitisasyong mga bendedor, 12,000 mga Batay na Magsasalin (Translator base) at 2,000 mga dalubhasa sa transkripsyon.

Mga Wika – Higit sa 2,400 na mga pares ng wika ang inialok (pinakamalaking listahan ng presyo sa daigdig) para sa pagsasalin.

Kahusayan – Loob-bahay na magdalubhasang software na ‘WASP’ upang mahusay na pamahalaan ang mga order.

Presensya – Kami ay kumatawan sa mga kompaniya sa Russia, Singapore at UAE bilang kanilang nag-iisang tagapamahagi sa buong daigdig.

Ang nasa ibabaw ay nag-pagtiwala sa negosyo para sa Ansh ng higit sa 200 mga kompaniya ng pagsasalin/paglilimbag kasama ang humigit-kumulang na 800 mga kompaniya na gumagamit sa amin bilang pinagtiwalaang tagatulong.

Language

Tagalog

Language name written as

/təˈɡɑːlɒɡ/;

Country of Origin

Philippines

Country Flag

tagalog

Script

Latin (Tagalog/Filipino alphabet),
Philippine Braille
Historically Baybayin

International language Code

tgl

Font Look

hi Kamusta ka i was tumatawag sa iyo sa umaga ngunit ang iyong mobile ay hindi maabot. Nasaan ka kagabi?

Native speakers

28 million (2007)
45 million  speakers (2013)

Wikipedia Link

https://en.wikipedia.org/wiki/Tagalog_language