ရှန်း ဘာသာပြန် သည် သင့် စာစီစာရိုက်အလုပ်များအား သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအတွင်း သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ပုံစံဖန်တီးပေးခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စကားလုံးများ၊ ကြွေးကြော်သံများ သို့မဟုတ် အကြံများကိုပင် ဖတ်ရလွယ်ပြီး ပုံနှိပ်ရန် အသင့်ဖြစ်သည့်ပုံစံသို့ ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ၏ စာစီစာရိုက် အလုပ်များကို သင်ဖြစ်စေလိုသည့် ပုံစံဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံစံများနှင့် သင်မရင်းနှီးပါက အောက်ပါစာရင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ CDR, PSD, Doc, Docx, PPT, XLS, GIF, TIFF, JPG, PDF, XML, Flash, ဗီဒီယို စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၀င်များသည် CorelDraw, Adobe InDesign, Photoshop, PageMaker, FrameMaker, QuarkXPress, Illustrator Adobe Creative Suite, Flash, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Visio နှင့် အခြားသော အက်ပလီကေးရှင်း အမျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။
မိတ်ဆွေ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘာသာပြန်ခြင်း၀န်ဆောင်မှုကိုလည်း ပူးတွဲ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီး ပုံစံတွင် ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၀င်များသည် မိတ်ဆွေ၏ မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏ အရည်အသွေးအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရာတွင် အထူးကျွမ်းကျင်ပါသည်။ ရှန်း မှ ၀န်ဆောင်မှုကို အသင့်တော်ဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ရယူလိုက်ပါ။